2010/Jul/04

Song : 너 같은 사람 또 없어 (No Other)
Artist: SUPER JUNIOR
ALBUM: The 4th Album (Repackage) - 너 같은 사람 또 없어 (No Other)
너 같은 사람 또 없어
นอ คัด ทึน ซา รัม โต ออบ ซอ
ไม่มีใครเหมือนเธออีกแล้ว

주위를 둘러봐도 그저 그렇던 걸
ชู วี รึล ทุล รอ บวา โด คือ จอ คือ รอด ตอน กอล
ถึงหันมามองรอบๆตัว คนอื่นๆก็งั้นๆแหละ

어디서 찾니
ออ ดี ซอ ชัน นี
จะไปหาคนแบบเธอได้ที่ไหนกัน

너같이 좋은 사람, 너같이 좋은 사람
นอ คัด ชี โช ฮึน ซา รัม นอ คัด ชี โช ฮึน ซา รัม
คนที่ดีแบบเธอ คนที่ดีแบบเธอ

너같이 좋은 마음, 너같이 좋은 선물
นอ คัด ชี โช อึน มา อึม นอ คัด ชี โช ฮึน ซอน มุล
จิตใจดีเหมือนเธอ ของขวัญที่ดีแบบเธอ

너무 다행이야 애써
นอ มู ทา แฮง งี ยา แอ ซอ
โชคดีเหลือเกิน

너를 지켜줄 그 사람이 바로 나라서
นอ รึล ชี คยอ จุล คือ ซา รา มี พา โร นา รา ซอ
ที่ฉันได้เป็นคนๆนั้นที่จะคอยปกป้องเธอ

어디서 찾니
ออ ดี ซอ ชัน นี
จะไปหาคนแบบฉันได้ที่ไหนกัน

나같이 행복한 놈, 나같이 행복한 놈
นา คัด ชี แฮง บก คัน นม  นา คัด ชี แฮง บก คัน นม
ผู้ชายที่มีความสุขแบบฉัน ผู้ชายที่มีความสุขแบบฉัน

나같이 웃는 그런, 최고로 행복한 놈
นา คัด ชี อุน นึน คือ รอน ชเว โก โร แฮง บก คัน นม
ยิ้มระรื่นได้แบบฉัน ผู้ชายที่มีความสุขที่สุด

너의 따뜻한 그 두 손이 차갑게 차갑게 식어 있을 때
นา เอ ตา ตึด ทัน คือ ทู โซ นี ชา กับ เก ชา กับ เก ชี กอ อิด ซึล แต
ยามเมื่อมือคู่นั้นที่อบอุ่นของเธอเย็นลง และเย็นลง

너의 강했던 그 마음이 날카롭게 상처 받았을 때
นอ เอ คัง แฮด ตอน คือ มา อือ มี นัล  คา รบ เก ซัง ชอ พัด ดัด ซึล แต
ยามเมื่อหัวใจที่เข้มแข็งของเธอถูกทำร้ายเป็นแผล

내가 잡아줄게 안아줄게 살며시
แน กา ชา บา จุล เก อา นา จุล เก ชัล มยอ ชี
ฉันจะจับมือเธอไว้นะ จะกอดเธอไว้อย่างอ่อนโยนนะ

그것으로 작은 위로만 된다면 좋겠어
คือ กอ ซือ โร ชา กึน วี โร มัน ดเวน ดา มยอน ชด เกด ซอ
ถ้าสิ่งนั้นมันช่วยให้เธอดีขึ้นซักนิดก็ยังดี

언제나 더 많은 걸 해주고 싶은 내 맘 넌 다 몰라도 돼
ออน เจ นา ทอ มา นึน กอล แฮ จู โก ชิบ พึน แน มัม นอน ทา มล รา โด ดแว
ต่อให้เธอไม่รู้เลยซักนิดว่า หัวใจของฉันอยากจะทำเพื่อเธอให้มากขึ้นๆเสมอ ก็ไม่เป็นไรหรอก

가슴이 소리쳐 말해 자유로운 내 영혼
คา ซือ มี โซ รี ชยอ มัล แฮ ชา ยู โร อุน แน ยอง ฮน
หัวใจของฉันตะโกนร่ำร้อง จิตวิญญาณที่เสรีของฉัน

언제나 처음의 이 마음으로 너를 사랑해
ออน เจ นา ชอ อือ เม อี มา อือ มือ โร นอ รึล ซา รัง แฮ
ฉันรักเธอด้วยหัวใจดวงนี้เสมอไม่เปลี่ยนไปจากเมื่อเราเจอกันครั้งแรก

걸어왔던 시간보다 남은 날이 더 많아
คอ รอ วัด ตอน ชี กัน โบ ดา นา มึน นา รี ทอ มัน นา
ยังมีวันเวลาอีกมากมายที่รออยู่ข้างหน้า

너 같은 사람 또 없어
นอ คัด ทึน ซา รัม โต ออบ ซอ
ไม่มีใครเหมือนเธออีกแล้ว

주위를 둘러봐도 그저 그렇던 걸
ชู วี รึล ทุล รอ บวา โด คือ จอ คือ รอด ตอน กอล
ถึงหันมามองรอบๆตัว คนอื่นๆก็งั้นๆแหละ

어디서 찾니
ออ ดี ซอ ชัน นี
จะไปหาคนแบบเธอได้ที่ไหนกัน

너같이 좋은 사람, 너같이 좋은 사람
นอ คัด ชี โช ฮึน ซา รัม นอ คัด ชี โช ฮึน ซา รัม
คนที่ดีแบบเธอ คนที่ดีแบบเธอ

너같이 좋은 마음, 너같이 좋은 선물
นอ คัด ชี โช อึน มา อึม นอ คัด ชี โช ฮึน ซอน มุล
จิตใจดีเหมือนเธอ ของขวัญที่ดีแบบเธอ

너무 다행이야 애써
นอ มู ทา แฮง งี ยา แอ ซอ
โชคดีเหลือเกิน

너를 지켜줄 그 사람이 바로 나라서
นอ รึล ชี คยอ จุล คือ ซา รา มี พา โร นา รา ซอ
ที่ฉันได้เป็นคนๆนั้นที่จะคอยปกป้องเธอ

어디서 찾니
ออ ดี ซอ ชัน นี
จะไปหาคนแบบฉันได้ที่ไหนกัน

나같이 행복한 놈, 나같이 행복한 놈
นา คัด ชี แฮง บก คัน นม  นา คัด ชี แฮง บก คัน นม
ผู้ชายที่มีความสุขแบบฉัน ผู้ชายที่มีความสุขแบบฉัน

나같이 웃는 그런, 최고로 행복한 놈
นา คัด ชี อุน นึน คือ รอน ชเว โก โร แฮง บก คัน นม
ยิ้มระรื่นได้แบบฉัน ผู้ชายที่มีความสุขที่สุด

나의 가난했던 마음이 눈부시게 점점 변해갈 때
นา เอ คา นัน แฮด ตอน มา อือ มี นุน บู ชี เก ชอม จอม พยอน แฮ กอล แต
ยามที่หัวใจที่น่าสงสารของฉัน ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสว่างไสว

작은 욕심들이 더는 넘치지 않게 내 맘의 그릇 커져갈 때
ชา กึน ยก ชิม ดือ รี ทอ นึน นอม ชี จี อัน เก แน มา เม คือ รึด คอ ชอ กัล แต
ยามที่หัวใจของฉันขยายใหญ่ขึ้นจนความเห็นแก่ตัวเล็กๆทั้งหลายล้นออกมา

알고 있어 그 모든 이유는 분명히
อัล โก อิด ซอ คือ โม ดึน อี ยู นึน บุน มยอง ฮี
เธอเข้าใจฉัน เหตุผลทั้งหลายก็ชัดเจนว่า

네가 있어주었다는 것, 그것 딱 하나 뿐
เน กา อิด ซอ จู ออด ตา นึน กอด คือ กอด ตัก คา นา ปุน
เธออยู่เพื่อฉัน แค่เหตุผลเดียวนั่นแหละ

언제나 감사해
ออน เจ นา คัม ซา แฮ
ที่ฉันอยากจะขอบคุณเสมอๆ

내가 너만큼 그리 잘 할 수 있겠니
แน กา นอ มัน คึม คือ รี ชัล รัล ซู อิด เกน นี
ฉันทำให้ดีแบบเธอไม่ได้หรอก

가슴이 소리쳐 말해 자유로운 내 영혼
คา ซือ มี โซ รี ชยอ มัล แฮ ชา ยู โร อุน แน ยอง ฮน
หัวใจของฉันตะโกนร่ำร้อง จิตวิญญาณที่เสรีของฉัน

언제나 처음의 이 마음으로 너를 사랑해
ออน เจ นา ชอ อือ เม อี มา อือ มือ โร นอ รึล ซา รัง แฮ
ฉันรักเธอด้วยหัวใจดวงนี้เสมอไม่เปลี่ยนไปจากเมื่อเราเจอกันครั้งแรก

걸어왔던 시간보다 남은 날이 더 많아
คอ รอ วัด ตอน ชี กัน โบ ดา นา มึน นา รี ทอ มัน นา
ยังมีวันเวลาอีกมากมายที่รออยู่ข้างหน้า

너 같은 사람 또 없어
นอ คัด ทึน ซา รัม โต ออบ ซอ
ไม่มีใครเหมือนเธออีกแล้ว

주위를 둘러봐도 그저 그렇던 걸
ชู วี รึล ทุล รอ บวา โด คือ จอ คือ รอด ตอน กอล
ถึงหันมามองรอบๆตัว คนอื่นๆก็งั้นๆแหละ

어디서 찾니
ออ ดี ซอ ชัน นี
จะไปหาคนแบบเธอได้ที่ไหนกัน

너같이 좋은 사람, 너같이 좋은 사람
นอ คัด ชี โช ฮึน ซา รัม นอ คัด ชี โช ฮึน ซา รัม
คนที่ดีแบบเธอ คนที่ดีแบบเธอ

너같이 좋은 마음, 너같이 좋은 선물
นอ คัด ชี โช อึน มา อึม นอ คัด ชี โช ฮึน ซอน มุล
จิตใจดีเหมือนเธอ ของขวัญที่ดีแบบเธอ

너무 다행이야 애써
นอ มู ทา แฮง งี ยา แอ ซอ
โชคดีเหลือเกิน

너를 지켜줄 그 사람이 바로 나라서
นอ รึล ชี คยอ จุล คือ ซา รา มี พา โร นา รา ซอ
ที่ฉันได้เป็นคนๆนั้นที่จะคอยปกป้องเธอ

어디서 찾니
ออ ดี ซอ ชัน นี
จะไปหาคนแบบฉันได้ที่ไหนกัน

나같이 행복한 놈, 나같이 행복한 놈
นา คัด ชี แฮง บก คัน นม  นา คัด ชี แฮง บก คัน นม
ผู้ชายที่มีความสุขแบบฉัน ผู้ชายที่มีความสุขแบบฉัน

나같이 웃는 그런, 최고로 행복한 놈
นา คัด ชี อุน นึน คือ รอน ชเว โก โร แฮง บก คัน นม
ยิ้มระรื่นได้แบบฉัน ผู้ชายที่มีความสุขที่สุด


Rap>
있잖아 조금 아주 조금 나 수줍지만 넌 몰라
อิด จา นา โช กึม อา จู โช กึม นา ซู จุบ จี มัน นอน มล รา
ก็นะ ฉันก็ออกจะขี้อาย ขี้อายนิดหน่อย แต่เธอไม่รู้หรอกว่า

속은 태양보다 뜨거워 내 맘 좀 알아줘
โซ กึน แท ยัง โบ ดา ตือ กอ วอ แน มัม ชม อา รา จวอ
ว่าข้างในหัวใจของฉันร้อนยิ่งกว่าดวงอาทิตย์อีก ช่วยรับรู้หัวใจฉันหน่อยนะ

TV쇼에 나오는 Girl들은 무대에서 빛이 난데도
ทีวีโชว์ เอ นา โอ นึน Girl ดือ รึน มู แด เอ ซอ พิด ชี นัน เด โด
พวกสาวๆที่ได้ออกรายการทีวี ถึงจะเปล่งประกายบนเวที

넌 언제나 눈부셔 (내가 미쳐 미쳐 Baby)
นอน ออน เจ นา นุน บู ชยอ (แน กา มี ชยอ มีชยอ Baby)
แต่สำหรับฉันแล้ว เธอเปล่งประกายเสมอ (ฉัน คลั่ง คลั่งซะแล้ว ที่รัก)

사랑한단 너의 말에 세상을 다 가진 난
ซา รัง ฮัน ดัน นอ เอ มัล เร เซ ซัง งึล ทา คา จิน นัน
แค่เธอบอกว่ารักฉัน โลกทั้งโลกก็กลายเป็นของฉันแล้ว

You & I, You’re so fine

너 같은 사람 있을까
นอ คัด ทึน ซา รัม อิด ซึล กา
ใครจะเหมือนเธอได้ล่ะแบบนี้

사랑해 오, 내게는 오직 너뿐이란 걸
ซา รัง แฮ โอ แน เก นึน โอ จิก นอ ปู นี รัน กอล
รักนะ โอ้ ฉันจะบอกว่า สำหรับฉันแล้วมีแค่เธอเพียงคนเดียว

바보 같은 나에게는 전부라는 걸 알아줘
พา โบ คัด ทึน นา เอ เก นึน ชอน บู รา นึน กอล อา รา จวอ
ช่วยเข้าใจด้วยนะว่าเธอก็คือทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับคนโง่ๆอย่างฉัน

같은 길을 걸어왔어
คัด ทึน คี รึล คอ รอ วัด ซอ
พวกเราก้าวเดินไปบนทางสายเดียวกัน

우린 서로 닮아가고 있잖아
อู ริน ซอ โร ทัล มา กา โก อิด จา นา
พวกเรากำลังเหมือนกันมากขึ้นเรื่อยๆ

놀라울 뿐이야
นล รา อุล ปู นี ยา
ก็แค่แปลกใจ

고마울 뿐이야
โค มา อุล ปู นี ยา
แค่อยากจะขอบคุณ

사랑할 뿐이야
ซา รัง ฮัล ปู นี ยา
แค่รักเธอเท่านั้น

너 같은 사람 또 없어
นอ คัด ทึน ซา รัม โต ออบ ซอ
ไม่มีใครเหมือนเธออีกแล้ว

주위를 둘러봐도 그저 그렇던 걸
ชู วี รึล ทุล รอ บวา โด คือ จอ คือ รอด ตอน กอล
ถึงหันมามองรอบๆตัว คนอื่นๆก็งั้นๆแหละ

어디서 찾니
ออ ดี ซอ ชัน นี
จะไปหาคนแบบเธอได้ที่ไหนกัน

너같이 좋은 사람, 너같이 좋은 사람
นอ คัด ชี โช ฮึน ซา รัม นอ คัด ชี โช ฮึน ซา รัม
คนที่ดีแบบเธอ คนที่ดีแบบเธอ

너같이 좋은 마음, 너같이 좋은 선물
นอ คัด ชี โช อึน มา อึม นอ คัด ชี โช ฮึน ซอน มุล
จิตใจดีเหมือนเธอ ของขวัญที่ดีแบบเธอ

너무 다행이야 애써
นอ มู ทา แฮง งี ยา แอ ซอ
โชคดีเหลือเกิน

너를 지켜줄 그 사람이 바로 나라서
นอ รึล ชี คยอ จุล คือ ซา รา มี พา โร นา รา ซอ
ที่ฉันได้เป็นคนๆนั้นที่จะคอยปกป้องเธอ

어디서 찾니
ออ ดี ซอ ชัน นี
จะไปหาคนแบบฉันได้ที่ไหนกัน

나같이 행복한 놈, 나같이 행복한 놈
นา คัด ชี แฮง บก คัน นม  นา คัด ชี แฮง บก คัน นม
ผู้ชายที่มีความสุขแบบฉัน ผู้ชายที่มีความสุขแบบฉัน

나같이 웃는 그런, 최고로 행복한 놈
นา คัด ชี อุน นึน คือ รอน ชเว โก โร แฮง บก คัน นม
ยิ้มระรื่นได้แบบฉัน ผู้ชายที่มีความสุขที่สุด

너 같은 사람 또 없어
นอ คัด ทึน ซา รัม โต ออบ ซอ
ไม่มีใครเหมือนเธออีกแล้ว


Translated To Thai by ELFin@luvsuju.net
Take out with Full Credit
กรุณานำออกไปพร้อมกับเครดิตทั้งหมด ห้ามตัดต่อ แต่งเติมส่วนหนึ่งส่วนใดของคำแปลนี้

Comment

Comment:

Tweet


Like all like singing birds sing in the worm will have finished singing last night juicy handbags wholesale.
#10 by juicy (123.166.56.60) At 2011-01-10 15:44,
DkD4Ut <a href="http://kxynjlpasarf.com/">kxynjlpasarf</a>, [url=http://uvbrqmhvoaet.com/]uvbrqmhvoaet[/url], [link=http://aisixvcofjnp.com/]aisixvcofjnp[/link], http://qektxapwwrbf.com/
#9 by otakefdwte (201.20.18.165) At 2010-08-16 12:15,
M25FcN <a href="http://hgfrszcwcrid.com/">hgfrszcwcrid</a>, [url=http://kicqkutprabr.com/]kicqkutprabr[/url], [link=http://gwcizjgumiuf.com/]gwcizjgumiuf[/link], http://vjugshljnawl.com/
#8 by soauxrzuehc (188.180.67.207) At 2010-08-05 01:31,
1jyrdU <a href="http://lttannhvwqgd.com/">lttannhvwqgd</a>, [url=http://wbkhipltrftq.com/]wbkhipltrftq[/url], [link=http://zanmokedwpgc.com/]zanmokedwpgc[/link], http://uierherwymgf.com/
#7 by hiXWClkD (189.108.214.34) At 2010-07-22 18:21,
gECFRa <a href="http://zhywsjvkutkn.com/">zhywsjvkutkn</a>, [url=http://fwcykojgczxo.com/]fwcykojgczxo[/url], [link=http://kbwdqlhggulp.com/]kbwdqlhggulp[/link], http://mnqibpapwyxf.com/
#6 by ibwcgfohf (190.144.53.138) At 2010-07-22 04:31,
โอยยย จะหวานไปไหนเนี้ยยยยย

ละลายกันไปหมดแล้วเนี้ยยยย

แต้งจ้าดา แปลออกมาได้หวานมั๊กมาก อิอิdouble wink
#5 by ีี่ี่พี่จึ๋ง (113.53.144.55) At 2010-07-08 00:03,
ความหมายน่ารักมากค่ะ ^^

รางวัลสำหรับคนแปลน่ารักๆ
http://i285.photobucket.com/albums/ll48/mondaymay/3401a82e.jpg
#4 by mondaymay At 2010-07-07 23:45,
แค่ฟังเพลงก็ยิ้มเลยยย
ความหมายน่ารักไม่ไหวแล้วววว ><

ฝนมีความสุขจังพี่ดาาา ฮ่าๆๆ

ขอบคุณมากนะคะพี่ดาา จร๊วฟๆๆ
#3 by NamFon (114.128.107.71) At 2010-07-07 00:22,
ฟังแล้วกรี๊ดดดดดดดดดด

เอสเจชอบอ้อนเอลฟ์ทุกที

มีเล่นหูเล่นตา ต๊ายยยยยยยยย

จะละลายคาคอม
#2 by เจ๊@sim At 2010-07-04 23:42,
ลองให้หนูชิมิคะะ กรี๊ดกร๊าดด
เอสเจกลับมาเป็นเอสเจที่รักของหวานแล้ว
ไม่ว่าใครจะว่ายังไง หวานก็รักเอสเจที่เป็นแบบนี้เสมอ คิคิคิ

ขอบคุณค่าา พี่ดาา ความหมายน่ารักมากเลย!!
#1 by (117.47.120.244) At 2010-07-04 23:36,